Disclaimer

Deze website is een product van El Contento, een initiatief van Bisschop Communicatie B.V. We hebben er met veel plezier aan gewerkt en zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan. We hechten aan betrouwbaarheid van gegevens. Maar toch kunnen we onjuistheden of onvolkomenheden op de site niet uitsluiten. Bisschop Communicatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van mogelijk onjuiste informatie. Ook schade die voortkomt uit de verspreiding van informatie via het internet accepteert Bisschop Communicatie B.V. niet.

Op de website staan links en verwijzingen naar websites van derden. Bisschop Communicatie B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites, noch voor de adviezen die op deze sites mogelijk worden verstrekt.

Mocht u problemen ondervinden op onze website, stuur dan een e-mail. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder schriftelijke toestemming van Bisschop Communicatie B.V. is het de bezoeker van deze site niet toegestaan om de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Bisschop Communicatie B.V.