WAAR WORDEN MEDEWERKERS ZO BLIJ VAN DAT ZE ZICH GEDRAGEN ALS HAPPY FANS?

Organisaties zijn gebaat bij heel veel interne Happy Fans. Maar hoe kun je het gedrag van medewerkers positief beïnvloeden? 

Om die vraag te beantwoorden, hebben we enkele HR-professionals eerst een paar andere vragen gesteld. 

Vraag: Waarom werken mensen? 

Antwoord:

  •   Om geld te verdienen 
  •   Om zichzelf te ontplooien
  •   Om zichzelf nuttig te maken

Vraag: Wat maakt ze blij? 

Antwoord:

  •   Waardering
  •   Vertrouwen
  •   Verantwoordelijkheid

Mensen voelen zich trots als ze iets kunnen bijdragen. En als hun bijdrage het verschil maakt dan zijn ze de koning te rijk.

Hoe kun je daar met communicatie een bijdrage aan leveren?

De Trap van Quirke blijkt een effectieve leidraad te zijn. Op basis van dit theoretische model kun je effectieve comunicatiemiddelen ontwikkelen. Bill Quirke leert ons dat mensen zich verbonden voelen met hun organisatie als ze verantwoordelijkheid krijgen en zeggenschap hebben. Hij pleit voor een grote mate van interactiviteit. Hoe meer dialoog, des te groter de kans dat mensen zich verbonden voelen met het bedrijf, of de veranderingen in het bedrijf.

 

Trap van Quirke

El Contento heeft veel van Bill geleerd en zijn visie samen met HR-afdelingen en communicatieafdelingen in de praktijk gebracht. Het blijkt dat medewerkers zich bijzonder prettig voelen in een open cultuur van verhalen en dialoog, van meningen en kritiek. Doordat ze mogen meepraten (hoewel lang niet iedereen meepraat), doordat ze mogen leren en hun kennis mogen delen, voelen ze zich gewaardeerd en hebben ze het idee dat ze zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Bedrijven met zo'n cultuur vind je vaak terug in de top drie van beste werkgevers. Zulke bedrijven blijken magneten voor klanten te zijn.