Helping brands talk the talk                

Waarom 'genderneutraal' soms pijnlijk verwarrend is

Posted by André Bisschop on 16-dec-2017 18:52:32

Misschien trap ik op lange tenen, maar houd alsjeblieft eens op met het hypen van woorden. Geef er betekenis aan!

genderbende-volgt-vijf-jongeren-op-zoek-naar-acceptatie-en-liefde-1495119632.jpg
 
 
In 2017 zijn drie woorden in zwang geraakt die veelvuldig in communicatie-uitingen worden gebruikt. Het zijn mooie, enthousiaste woorden. Toch dreigen ze in containerbegrippen te veranderen, het lot dat innovatie, dynamische werkomgeving, kwaliteit, verbinding, full service en betrouwbaarheid eerder al trof.

 

Wat is het woord?

Het woord is genderneutraal.

Het publiek heeft 'genderneutraal' verkozen tot het irritantste woord van 2017. Het juryrapport zegt: 'Het is een voorbeeld van politieke correctheid en ergerlijk omdat het een samenvoeging is van het Engels en Nederlands. Het zou eigenlijk 'geslachtsneutraal' moeten zijn.'

Maar dan nog luidt de vraag: what’s in a word?

Genderneutraal is een werk-aan-de-winkel-woord. Op kantoor bij El Contento hebben we er dagelijks mee te maken. We horen de omroepster van de Nederlandse Spoorwegen sinds kort ‘reizigers’ zeggen in plaats van ‘dames en heren’ en op de gang was het toilet door onze verhuurder genderneutraal gemaakt. Nadat dames klaagden dat heren over de bril plasten, zijn de wc’s weer uitgerust met een man- en vrouwicoon. Of ze schoner zijn, durf ik niet te zeggen.

Een directeur van een non-profit organisatie heeft onlangs de moed opgevat om genderneutraal te communiceren. Dit mens (genderneutraal gesteld) heeft besloten om ‘Geachte mevrouw Pieterse’ in een brief te vervangen door ‘Beste aanvrager’. Zou Petronella Pieterse dit aanspreken? Persoonlijk vind ik het nogal ‘onpersoonlijk’, alsof je identiteitsloos bent, een nummer.

Genderneutraal is een hype. Organisaties maken graag publiek dat ze genderneutraliteit aanhangen. Ze menen dat het hun imago oppoetst. Maar hoe serieus nemen ze het echt? Betekent genderneutraliteit dat alle medewerkers gelijkelijk worden betaald en behandeld, man en vrouw? Betekent het dat iedereen dezelfde kansen geniet, homo en hetero? Of betekent het eigenlijk alleen dat iedereen naar dezelfde wc mag, transgender en non-gender? En dat mensen niet meer persoonlijk worden aangesproken, maar identeitsloos worden, nummers?

Harteloos - El Contento

 

Wat is het woord?

Het woord is werkgeluk.

Het woord zag ik enige tijd geleden in een magazine. Het was een special. Er waren theoretische modellen getekend en kwadranten. Er waren columns geschreven, verhalen en theoretische verklaringen gegeven, met het idee om medewerkers te laten onderzoeken of ze nog wel gelukkig waren of beter naar een andere werkgever konden uitkijken. Een paar jaar geleden heette dit employability, maar dat klonk zo hard. Ondanks alle goede bedoelingen begrepen de medewerkers er weinig van. De uitleg paste niet bij de betekenis van het woord. De vraag rees: gaat het nu over geluk of over oprotten? Werkgeluk was in één klap hol, betekenisloos.

Werkgeluk is een doe-woord. Je moet het ervaren om het te voelen. In plaats van het te benoemen, zou je de organisatie beter zó kunnen inrichten dat iedereen het woord doorleeft en zich geïnspireerd voelt om er iets mee te doen. Werkgeluk laat zich niet opleggen, hoe vaak je het ook herhaalt, hoe hard je het ook roept. Wanneer je mensen werkelijk wilt bereiken, is het raadzaam om de kern te raken. 

 

Wat is het woord?

Het woord is inspireren.

Het woord stond in een opdracht die we ontvingen. De opdracht luidde: schrijf een inspirerend artikel over de website voor onze nieuwsbrief. Het was de bedoeling om medewerkers te bewegen de site vaker te bezoeken.

We schreven:

Hier ben jij de klant. Gebruik de site als je eigen digitale bieb. Je vindt er alle verdieping die je zoekt om klanten te inspireren, te motiveren en je werk goed te doen. Wie puntjepuntje er wekelijks op naslaat, heeft alle benodigde kennis paraat.

  • Meer dan 90 films met praktische oplossingen en klantverhalen
  • Ruim 150 artikelen over actuele thema’s
  • Up to date concurrentievergelijkingen
  • Relevante klant- en marktinzichten
  • Maandelijkse beschouwingen bij het nieuws

Het artikel telde 320 woorden en eindigde met een inspirerende oproep (call to action).

Twee dagen nadat we het verhaal bij de opdrachtgever hadden ingeleverd, volgde de afkeuring. Dit was niet de bedoeling.

De inspiratie moest komen uit het woord inspireren en twee vervoegingen daarvan: inspirerend en inspiratie. We hoefden het niet concreet te maken en de lezer letterlijk te inspireren. Emotie was niet gewenst. Het persoonlijke aspect kon achterwege blijven.

Maar weten jullie dan niet, reageerde ik, dat inspireren verwant is aan bezielen? Inspiratie is essentieel als je anderen in beweging wilt krijgen en relaties wilt bouwen waar de wereld beter van wordt. Als woord betekent het niets.

Maar ja, als je zelf niet bewogen bent door wat je doet, voel je niet de noodzaak om anderen met bezieling te voeden. Voor zulke communicatie-adviseurs zal inspireren nooit meer dan een feitelijk begrip zijn, terwijl het een doe-woord is dat snakt naar invulling.

Wanneer je mensen wilt inspireren, inspireer ze. Wanneer je mensen betrokken wilt krijgen, betrek ze. Niet in woorden, maar in daden. 

 

Wat is het woord?

Het woord is: emotieloos.

Want dat is wat ik proef uit de tendens die al een tijd geleden is ingezet. Emotie is niet professioneel. Veel organisaties weten niet hoe ze ermee moeten omgaan. Ze hebben een taal ontwikkeld die de buitenkant benoemt, maar zelden de binnenkant en mensen dus ook niet raakt. Dan krijg je verwarring.

Bij communicatie is het de kunst om te vertellen wat er aan de hand is en woorden de betekenis geven die ze verdienen. Hanteer de cyclus 'noemen-doen-waarmaken' maar doe het dan wel

  • vanuit je hart
  • met  liefde
  • vol zorg
  • met de juiste intentie en het juiste doel
  • omdat je er in gelooft - en niet omdat het moet of voor de bühne. 

Namens iedere man, vrouw, manvrouw, vrouwman, nongender, transgender die verhullende woorden als een gemiste kans ziet: mijn dankbaarheid is groot!  

 

 

Cover white paper 'Hoe vertel je een verhaal?'
 
 Vraag de whitepaper aan

 

Lees ook: 6 geloofsovertuigingen van content marketeers.  

 

 

Topics: communicatie, content marketing